Nieuws

Handelsmissie Baltische Staten: 'Opent deuren voor toekomstige samenwerkingen'

In september organiseerde Oost NL in samenwerking met de provincie Overijssel en Logistics Overijssel een verkennende handelsmissie naar de Baltische Staten. Deze missie bood bedrijven en kennisinstellingen uit de provincie Overijssel een unieke kans om nieuwe afzetmarkten te verkennen en zakenpartners te vinden in deze snelgroeiende regio. De Baltische Staten - bestaande uit Estland, Letland en Litouwen - zijn van toenemend belang vanwege hun groeiende verbinding met Europese logistieke netwerken en verschuiving naar Europa, vooral door geopolitieke ontwikkelingen. Deze handelsmissie opende de deur naar de Noordzee Baltische Corridor, een strategische handelsroute die landen in (Noord-)Europa met elkaar verbindt via spoor, weg en water. We vroegen deelnemers Maarten Hendriks van BulkBookers en Peter Stolk van Solinoor naar hun ervaringen, waarbij ze tegelijkertijd het belang van dit soort initiatieven voor ondernemers benadrukken.

Baltische staten.jpeg

Handelsmissie relevant voor business

Solinoor is een bedrijf dat gespecialiseerd is in innovatieve energieoplossingen. Peter benadrukt de relevantie van deze handelsmissie door te wijzen op de energietransitie in de Baltische Staten. “Men heeft een sterke ambitie om te willen verduurzamen, waarbij diverse oplossingen – zoals wind, zon en waterstof – toegepast worden. Streven naar energieonafhankelijkheid dus, met steun van lokale overheden en Nederland. Onze expertise in integrale energie-oplossingen in de vorm van turn-key projecten - zoals zonneparken op land, water of daken, bijvoorbeeld gecombineerd met waterstofconnecties – en waar mogelijk op basis van  lokale consumptie onafhankelijk van het netwerk, sluiten goed op die behoefte aan.” Peter hoopte voorafgaand dan ook op het verkrijgen van concrete projecten en was aangenaam verrast te ontdekken dat Solinoor in trek was.” Maarten was in eerste instantie vooral benieuwd naar wat handelsmissies te bieden hebben, omdat hij aanvankelijk wat sceptisch was over de effectiviteit van dit soort missies. Maar daarnaast zag Maarten de missie als een kans om zich te oriënteren op het uitbreiden van de business van Bulkbookers naar de Baltische Staten. “Onze onderneming zit ook in een transitie. Naast onze huidige activiteiten willen we verkennen hoe we een lijndienst kunnen opzetten vanuit deze regio.”

Prospects met potentieel

Peter: “Ik kan zeggen dat de missie succesvol was, ook al heeft dit nog niet geresulteerd in concrete projecten. Maar er liggen nu wel aanvragen op tafel liggen voor de ontwikkeling van zonneparken, zowel op land als drijvend. En hoewel er nog geen contracten zijn getekend, is dat meer dan waar ik op durfde te hopen.” Maarten beschouwde de missie vooral als ‘zaaien’, maar heeft inmiddels ook een offerte in de maak. Naast het ontdekken van business potentieel, benadrukken beide ondernemers ook het belang van netwerken en contacten leggen binnen de groep deelnemers van de handelsmissie. Maarten: “Want dat opent deuren voor toekomstige samenwerkingen, omdat je toch wat sneller de telefoon pakt als je elkaar al goed kent.”

Voor herhaling vatbaar

Beide heren raden deelname aan handelsmissies als deze sterk aan. Maarten: “Zolang je van tevoren maar duidelijk hebt of een missie aansluit bij je bedrijfsdoelen. Het zijn intensieve dagen, het kost veel tijd, maar als je je goed voorbereidt, dan is dit een zeer efficiënte manier van zakendoen. Als Oost NL handelsmissies naar andere landen gaat aanbieden, daar waar Bulkbookers ook de markt wil bedienen, dan haak ik weer aan.” Peter prijst de professionaliteit waarmee de missie werd georganiseerd door Oost NL. “Volgens mij is Overijssel de eerste provincie die op handelsmissie ging naar de Baltische Staten. Oost NL heeft een grote bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken, goed voorbereid en vakkundig aangepakt. Zeer fijn ook dat er een diplomaat van Buitenlandse Zaken mee was. De ambassades hebben ter plekke ook veel ondersteuning geboden.” Of zo’n handelsmissie mogelijk was geweest zonder de hulp van Oost NL? Peter: “Nee, je hebt écht een partij nodig die, vanuit de publieke sector, autoriteit uitstraalt.”

Baltische Staten

De handelsmissie naar de Baltische Staten heeft niet alleen Solinoor en Bulkbookers nieuwe zakelijke perspectieven gegeven, maar ook het belang van dergelijke initiatieven voor ondernemers benadrukt. Peter: “Onze ervaringen illustreren hoe handelsmissies bedrijven kunnen helpen groeien en nieuwe zakelijke kansen kunnen ontdekken in snelgroeiende markten. De samenwerking tussen publieke en private sectoren speelt een cruciale rol en Oost NL heeft bewezen een waardevolle partner te zijn voor ondernemers die internationale groei ambiëren.”