Laat ondernemers groeien  

Handelsmissies

GO4EXPORT begeleidt u in de voorbereiding op beursbezoeken, beursdeelnames en handelsreizen zodat u snel internationale contacten legt om export tot stand te brengen of uit te breiden.