Handel

Internationale Handel

Export en internationale handel zijn voor Nederlandse bedrijven extreem belangrijk. Met de strategische ligging aan zee én onze kennis van vreemde talen is Internationale Handel een belangrijke branche voor Nederland. Ontdek alle Overijsselse bedrijven die zich richten op (internationale) handel.

GERELATEERDE BEDRIJVEN