Creatieve sector

Creatieve Sector

Kunst, grafische vormgeving en cultuur zijn heel erg eigen aan het land waar het vandaan komt. De waarden, normen en geloofsovertuigingen zie je terug in alle creaties. Ontdek alle Overijsselse bedrijven die zich richten op deze Creatieve Sector. Dit kunnen bedrijven zijn die buitenlandse kunst of creaties importeren óf juist Nederlandse kunst en creaties exporteren.

GERELATEERDE BEDRIJVEN