Nieuws

Waarde goederenimport uit Verenigd Koninkrijk 14 procent hoger

In het eerste halfjaar van 2021 was de importwaarde van de Nederlandse goederenhandel uit het Verenigd Koninkrijk 11,3 miljard euro. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder. De waarde van de totale goederenimport groeide met 17 procent, waardoor het importaandeel uit het Verenigd Koninkrijk licht daalde naar 4,6 procent. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS over de internationale goederenhandel.

VK

De import uit het Verenigd Koninkrijk ligt nog niet op het niveau van 2019, toen corona en lagere olieprijzen nog geen rol speelden. Daarnaast heeft de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en daarmee nieuwe handelsvoorwaarden tussen deze regio’s die per 1 januari 2021 van kracht waren, de handelsstromen veranderd. Hierdoor is vergelijking tussen de verschillende perioden lastig. Sterk fluctuerende prijzen van olie en gas beïnvloedden bovendien het aandeel van olie en gas in de totale importwaarde. In het eerste halfjaar van 2021 was dit aandeel 29 procent. Twee jaar geleden was het aandeel van deze producten nog 41 procent.

Meer goederen uit Azië via Verenigd Koninkrijk naar Nederland

De gewijzigde handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft er mogelijk toe geleid dat bestaande goederenstromen anders zijn gaan lopen. Goederen zoals computers en kleding, veelal geproduceerd in Azië, gaan sinds het begin van dit jaar ook rechtstreeks vanuit Azië naar het Verenigd Koninkrijk. Vroeger gingen ze vaak via Nederland. Zulke goederen importeert Nederland nu ook meer uit het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de import van (medische) instrumenten en apparaten en kunststof fors gegroeid, met respectievelijk 210 miljoen euro en 179 miljoen euro..

In het eerste halfjaar van 2021 was de waarde van de import van olie en gas uit het Verenigd Koninkrijk 113 miljoen euro hoger dan een jaar eerder. Deze hogere import is uitsluitend het gevolg van fors hogere inkoopprijzen. Het importvolume van ruwe aardolie was in deze periode namelijk 9 procent kleiner dan een jaar eerder. In totaal kwam vrijwel evenveel ruwe aardolie ons land binnen als in 2020 (-2 procent). Het importvolume van geraffineerde brandstoffen zoals benzine en diesel, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, was wel vele tientallen procenten kleiner dan in dezelfde periode van 2020.