Nieuws

Relatief weinig vrouwen de grens over: ‘Geloof in je eigen kracht en denk groot’

Van het aantal ondernemers in Nederland die internationaal actief zijn, is maar 1 op de 4 vrouw. Van het aantal exporterende ondernemers ligt dat getal nóg lager . Reden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) om zich meer in te zetten voor internationalisering van vrouwelijk ondernemerschap. Bedrijven die internationaal zaken doen zijn namelijk productiever, innovatiever en succesvoller, en dit komt de welvaart en economie ten goede. World Trade Center Twente en Oost NL, partners van GO4EXPORT, omarmen het initiatief ‘Groei over grenzen’ en organiseren een serie bijeenkomsten en een buitenlandmissie. De eerste bijeenkomst vond 1 juni plaats bij Hashtag Workmode in Apeldoorn.

Vrouwelijk ondernemerschap

Kloof dichten

De serie bijeenkomsten is bedoeld om naar boven te halen wat vrouwen belemmert internationaal zaken te doen en om ‘handvaten’ te bieden. Met uiteindelijk doel: de kloof verkleinen. Alle sprekers zijn het er over eens: het is ‘zonde’ dat niet meer vrouwen de grens over gaan, er is veel onbenut export-potentieel.

‘Denk groot’

Eerste spreker Wendy de Jong, directeur van de ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, is ‘heel blij’ met het initiatief van RVO en het ministerie. “We zien een onevenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen als het gaat om ondernemerschap. Wij willen daar graag de schouders onder zetten;  vrouwen bij elkaar brengen en van elkaar leren. Internationaliseren gaat niet vanzelf. GO4EXPORT is ons exportbevorderingsprogramma waarin wij samen met partners op allerlei manieren ondersteuning bieden aan mkb’ers. Met events, vouchers om een marktentree strategie te bepalen en met handelsmissies. Ook hebben we een uitgebreid netwerk in het buitenland. Bel ons en zeg gewoon: help me.” Wendy’s tips voor de ruim 40 aanwezige vrouwelijke ondernemers: “Geloof in je eigen kracht. Ervaring opdoen, leren van fouten en onderdeel uitmaken van een vrouwennetwerk. Daar kun je je vragen en ervaringen delen. En vooral: denk groot!”

Internationale relaties

Internationaal zakendoen is belangrijk voor de continuïteit van een bedrijf. Daarbij zijn relaties opbouwen, als je het Louise van Weerden - Education and Business Consultant- vraagt, cruciaal bij internationaal zaken doen. Netwerken zijn relevant omdat ondernemers daarmee toegang krijgen tot nieuwe kennis en contacten met potentiële afnemers en andere relevante partijen in het buitenland. Eén van de barrières waar vrouwen tegen aan lopen is toegang krijgen tot de juiste internationale netwerken. Onderzoek toont aan dat vrouwen minder bewust en actief netwerken dan mannen omdat vrouwen vaak andere afwegingen maken: `ze willen hun tijd effectief en efficiënt besteden`,, aldus Louise van Weerden. Met de campagne ‘Groei over grenzen’ wil RVO bereiken dat meer vrouwelijke ondernemers gaan deelnemen aan buitenlandse handelsmissies.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Vrouwelijk ondernemerschap 2

‘Laat je niet tegen houden’

Anja van Niersen is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Greenchoice en heeft vanuit haar jarenlange ervaring met internationaal zakendoen drie belangrijke tips voor ondernemers. “Blijf bij je eigen inhoud. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen, jouw plan is te ambitieus, of kost te veel tijd, maar laat je niet tegen houden. Durf te vragen, je kunt niet alles weten. En leer rekening houden met de waarden en normen van het land waar je bent.”

Chief Marketing Officer Stefanie Knoors van Hashtag Workmode vindt het van belang dat vrouwen een rolmodel hebben, ‘of hoe je het ook wilt noemen; een voorbeeld, iemand waar je van kunt leren. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Zoek verbinding, ga het gesprek aan en doe het met elkaar, dat maakt alles makkelijker.”

Visie nodig

Tijdens de  ‘break-outsessie’ over financiering blijkt dat de ondernemers het vaak lastig vinden de juiste financiering te vinden voor hun internationaliseringsplannen; een van de aanwezigen noemt het een ‘wirwar’. Voor deze mkb’ers ontwikkelde RVO de Financieringswijzer. Ook Oost NL is thuis in de wereld van publieke en private financieringen. Chimwemwe de Gaay Fortman, directeur Capital bij Oost NL, geeft nog twee belangrijke tips als het gaat om financiering vinden: “Bereid je goed voor, weet hoe je je plan over de bühne brengt. En het allerbelangrijkste: je hebt een visie nodig. Alles wat je doet moet staan in het teken van je visie.”

Tekst gaat verder onder de video.

Rolmodellen en handelsmissies

In de break-out sessie over netwerken en rolmodellen kwamen handelsmissies aan de orde als een vorm van netwerken voor het leggen van contacten op internationale markten. Een groot aantal vrouwelijke ondernemers was van mening dat de voorbereiding op deelname aan handelsmissies verbeterd kan worden. Om de effectiviteit van de handelsmissies te vergroten, zijn er ideeën uitgewisseld zoals meer focus op specifiek sectoren, de match making en kennisdeling over de culturele do´s en dont´s van het doelland aangezien de doelgerichte Nederlandse aanpak niet altijd werkt. Ook werd door de vrouwen genoemd dat ze vaker willen lezen en horen over de internationale ervaringen van vrouwelijke ondernemers. Deze rolmodellen van internationaal vrouwelijk ondernemerschap moeten meer bekendheid krijgen door ze een podium te geven!