Nieuws

Nog steeds verstoorde toeleveringsketens en verwachte duur coronacrisis schuift door naar zelfs 2022

De Nederlandse export trekt in juli weer een klein beetje verder aan. Maar nog steeds heeft 37 procent van de exporteurs last van naweeën van de coronapandemie en verstoringen in de supply chain. Bedrijven die een negatieve impact aangeven, komen op een gemiddelde omzetderving van 26 procent uit. Dit is in lijn met eerdere maanden en vrijwel gelijk aan de verwachting voor het hele jaar. Aan de andere kant blijft er met 18 procent een significant aantal bedrijven dat het beter doet dan vorig jaar. Deze bedrijven oogsten een omzetplus van 17 procent tot nog toe. Dit blijkt uit de maandelijkse Corona Monitor van ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

Export

“Het beeld dat we zien bij onze achterban blijft voorzichtig positief al schuift het definitieve herstel van de coronacrisis steeds verder naar achteren en blijft de onzekerheid hoog”, aldus directeur Bart Jan Koopman van evofenedex. “We hebben stellig de indruk dat het herstel nog verder had kunnen zijn. We zien dat vraaguitval steeds minder vaak wordt benoemd (van 63 procent vorig jaar in Q2 naar 37 procent in juli) maar levertijden van grondstoffen en goederen zijn een groot probleem en behoren inmiddels tot een van de langste ter wereld. In lijn met het herstel worden personeelstekorten wederom steeds vaker genoemd als beperkende factor. En we kennen de logistieke uitdagingen op zee en door de lucht, waar tarieven geëxplodeerd zijn. Dat zet de marges van de exporteurs onder druk, als je al kan leveren.”

Impact lockdowns

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat op de lijst met landen waar negatieve impact wordt ervaren, het binnen de Europese Unie momenteel wat beter lijkt te gaan. Maar bijvoorbeeld in China (van 17 procent in juni naar 25 procent in juli) wordt juist weer wat meer impact ervaren als gevolg van nieuwe, plaatselijke lockdowns.

Verlegging goederenstroom

Het onderzoek laat ten slotte zien dat meer bedrijven hun supply chain aanpassen of verleggen. Vorig jaar rond deze tijd had 4 procent van de bedrijven dat al gedaan, nu is dat percentage 7 procent. In 2020 was nog eens 8 procent van de bedrijven bezig met het verleggen van de goederenstroom, nu is dat inmiddels 12 procent. Naast Nederland en Duitsland als genoemde landen waarheen de verlegging plaatsvindt, worden landen in Oost-Europa als Polen en Roemenië genoemd.

Meer informatie & link naar de Corona Monitor