Nieuws

Mondiale groei en verstoringen in de supply chain

Via onze GO4EXPORT-partner evofenedex -    Hoewel steeds minder exporterende bedrijven nog direct hinder ondervinden van de coronacrisis, zijn er voor ondernemers volop andere zorgen bijgekomen. De containercrisis en het gebrek aan grondstoffen en onderdelen, zoals halfgeleiders, zorgen voor behoorlijke verstoringen in de supply chain.

evofenedex cm okt

Corona Monitor 

Waar vorig jaar nog 2 op de 3 bedrijven aangaf negatieve effecten te zien van de pandemie, is dit in september gedaald naar 1 op de 3. Verder zien we gestaag meer bedrijven meer omzet draaien dan vorig jaar. Dit blijkt uit de recente Corona Monitor van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersvereniging evofenedex.

“De geluiden in onze achterban worden daarmee positiever”, aldus Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex.

“We zien dit als een inhaalslag, die echter mede door de materiaaltekorten en krapte op de arbeidsmarkt langzamer verloopt dan gehoopt. De hogere prijzen voor vervoer, grondstoffen en energie zetten daarmee druk op de marges.”

Koopman ziet dit weliswaar als een relatief tijdelijk effect maar waarschuwt voor de naweeën hiervan op middellange termijn.

Containercrisis

Zo zal de containercrisis zeker tot ver in 2022 doorlopen en vraagt deze ook om structurele maatregelen, bijvoorbeeld vanuit Brussel.

“Bedrijven kopen nu meer in en leggen ruimere voorraden aan. Daarom is de vraag nu zelfs vaak hoger dan de productie aankan. Dit drijft bovendien de prijzen op. Dat houdt natuurlijk een keer op en niemand zit te wachten op een loon-prijsspiraal met extra inflatie.”

Faciliteer handelsmissies

Koopman roept de politiek daarom op snel tot een nieuw daadkrachtig kabinet te komen, de transitie naar een meer duurzamere economie vorm te geven en extra aandacht te blijven geven aan nieuwe moderne handelsverdragen, handelsbevordering en handelsfacilitatie.

“Zonder forse investeringen in deze zaken en in de wetenschap dat de rest van de wereld zeker niet stil zit en in hoog tempo zelf nieuwe handelsverdragen blijft sluiten, in combinatie met de energietransitie en verduurzaming, komt ook de export onder druk. Handel bepaalt een groot deel van onze welvaart. Als de handel straks terugvalt, komt die welvaart ook onder druk te staan. Zorg daarom voor een gelijk speelveld en versterk de interne markt, juist nu na de pandemie en de brexit.

Faciliteer handelsmissies en zorg dat zakelijk reizen weer mogelijk wordt buiten de Europese Unie. Onze achterban ondervindt veel hinder bij het onderhouden van bestaande relaties. Dit speelt vooral bij het vinden van nieuwe zakenpartners en het uitbreiden van onze afzetmarkten van de toekomst.”

Bron: GO4EXPORT-partner evofenedex