Nieuws

Jaarverslag Trade Relations Programma: Ondernemers ondersteunen bij exportvraagstukken

Voor het mkb is internationalisering een belangrijke stap om verder door te kunnen groeien. De veranderende geopolitieke context en buitenlandse concurrentie maakt dit steeds uitdagender. De landelijke partners van Trade and Innovate NL bieden Trade Relations-gesprekken aan voor ondernemers met vragen op het gebied van internationalisering. Oost NL is een van de partners van Trade and Innovate en werkt in Gelderland en Overijssel samen met GO4EXPORT-partners bij het voeren van Trade Relations-gesprekken.

Cijfers TRP BZ logo.png

Belangrijkste conclusies jaarverslag

Trade and Innovate NL presenteerde deze week het jaarverslag over het Trade Relations Programma. Daarbij wordt ingezoomd op de behoeften én de ontwikkelingen ondernemers zagen. De belangrijkste resultaten en bevindingen:

  • Er is gesproken met 561 impactvolle ondernemers, ruim boven de opdracht van 385 gesprekken. 14% van deze MKB-ondernemers zijn nieuwe relaties.
  • Er zijn 606 follow-up activiteiten gerealiseerd. Een stijging in de follow up van gemiddeld 1,2. Denk aan een marktrapport, voucherregeling of warme doorverwijzing.
  • Ondernemers komen uitdagingen tegen bij internationaliseren bijvoorbeeld wat betreft vestigingsklimaat, toegang tot (risico) kapitaal, strenge veiligheidseisen die gesteld worden aan producten en importbeperkingen.
  • Maar ze zien zeker ook kansen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven willen bijdragen aan het oplossen van internationale maatschappelijke uitdagingen.
  • Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland en handelsmissies zijn de meest gewenste vormen van overheidsondersteuning zijn voor de gesproken bedrijven.
  • Ondernemers kiezen vaker voor specifieke, gefocuste beurzen en minder voor algemene.

In het TRP rapport staat meer over de resultaten van het programma én trends en ontwikkelingen bij de gesproken ondernemers.

Scherpe focus loont

Wibo van Wier, senior projectmanager Trade bij Oost NL voert regelmatig handelsadviesgesprekken met ondernemers: “Wat ik zelf veel tegenkom bij duurzame ondernemingen is een sterke groei van de vraag naar hun producten of diensten. Het is voor mkb-ondernemingen lastig de juiste focus te vinden. De hele wereld bedienen lijkt aantrekkelijk, maar de bedrijven met een scherpe focus op klanten laten veel betere cijfers zien.”

Volgens Van Wier leidt een exportstrategie tot meer omzet en winst: “Met een goeddoordachte exportstrategie en businessplan gaan ook nieuwe financieringsdeuren open voor transacties en buitenlandse investeringen. We zien dat voor Gelderse en Overijsselse ondernemers met name Duitsland een belangrijke (potentiële) handelspartner blijft. De Nordics komen daarbij ook steeds meer in beeld. Vooral op het gebied van duurzaamheid lijkt de marktbehoefte daar sterk op de eigen markt.”

Regionale impact

Door samen andere regionale partijen op te trekken probeert Oost NL het bedrijfsleven in Oost-Nederland optimaal te laten profiteren van regionale en landelijke export-regelingen. Dat blijkt ook uit het in het jaarverslag opgenomen voorbeeld over Senzora, een familiebedrijf sinds 1876. Senzora produceert een pakket was- en reinigingsmiddelen met afnemers in meerdere Europese landen. Het bedrijf investeert in de toekomst door zich steeds meer toe te leggen op de productie van ecologische- en huidvriendelijke wasmiddelen en heeft daarvoor een eigen R&D-afdeling.

MKB Trade Office heeft regelmatig contact met Senzora over de internationale ontwikkelingen van dit bedrijf uit Deventer. MKB Trade Office is partner in het publiek-private GO4EXPORT-netwerk, waarvan Oost NL het programmamanagement voert namens de Provincies Overijssel en Gelderland. Hierdoor heeft Senzora meegedaan aan het programma ’Sales succes bij de buren’. Dit leverde nieuwe Duitse contacten en een distributeur op, wat een impuls gaf aan de Duitse afzetmarkt. Daarnaast heeft Oost NL de diverse financieringsopties van Oost NL, RVO en Invest International onderzocht om de groeimogelijkheden in kaart te brengen.