Nieuws

Jaarrapportage Trade Relations Programma: nog meer focus op buurlanden

Binnen het landelijke Trade Relations Programma bezoeken partners van Trade and Innovate NL proactief vernieuwende bedrijven in de regio om hen te vragen naar hun wensen, behoeften en belemmeringen bij internationaal ondernemen. Het doel is om de bedrijven zo optimaal te kunnen adviseren en ondersteunen in hun internationaliseringsproces. Het afgelopen jaar bezochten de 12 TINL-partners weer veel verschillende ondernemers voor een direct gesprek. Wat viel er deze keer op?

 

Trade and Innovate

Maar liefst 1320 follow-up acties

In 2023 spraken de TINL-partners 834 bedrijven over internationaal ondernemen, in alle Nederlandse regio's. Hier kwamen maar liefst 1320 follow-up acties uit. Denk hierbij aan een warme doorverwijzing, het uitvoeren van een marktanalyse, het benutten van een voucherregeling of een deelname aan een beurs.

Focus op naburige landen

In de gesprekken van het afgelopen jaar viel onder andere op dat bedrijven zich nog meer dan voorgaande jaren focussen op landen dichtbij Nederland. In het bijzonder kleinere mkb-bedrijven gaven aan zich te richten op naburige landen.

Net als in voorgaande jaren exporteren bedrijven het meest naar Duitsland, gevolgd door België en Frankrijk. Toch is er ook een verschuiving waarneembaar naar Midden- en Oost-Europa.

Trends en ontwikkelingen

De belangrijkste trends die we in de gesprekken met ondernemers hoorden gingen over geopolitieke ontwikkelingen, verdienvermogen, duurzaamheid en digitalisering.

Geopolitieke ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijven keuzes maken om hun supply chain robuuster te maken en risico's te spreiden. Ook proberen bedrijven de afhankelijkheid van een specifiek land te verlagen. Daarnaast wordt er gekeken naar de omgekeerde beweging van reshoring.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Landkaart Trade Relations

Rapport TRP 2023

In het Trade Relations Programma (TRP) rapport 2023 vind je de resultaten van het programma, de trends en ontwikkelingen bij de gesproken ondernemers en de aanbevelingen. Deze informatie helpt ons netwerk om nog betere ondersteuning te bieden. 

Het TINL-netwerk bestaat uit 12 regionale en nationale partnerorganisaties, verspreid over het gehele land: Amsterdam Trade & Innovate, Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM), Brainport Development, Horizon Flevoland, Impuls Zeeland, InnovationQuarter, Limburgs Instituut Ontwikkeling en Financiering (LIOF), Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), Oost NL, Rotterdam Partners, ROM Utrecht Region en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Oost NL voert Trade Relations Programma -gesprekken in Oost-Nederland uit, samen met GO4EXPORT-partners.