Nieuws

GO4EXPORT-partners helpen bedrijven met export naar Duitsland

De (Oost-)Nederlandse industrie en de hightech-sector zijn met hulp van de overheid goed door de COVID-19-crisis heen gekomen. Ondanks personeelstekorten en gebrek aan tijdige levering/beschikbaarheid van materialen en prijsstijgingen. Internationaal ouderwets ‘de boer op’ was een tijdje niet of beperkt mogelijk maar inmiddels kunnen we klanten weer persoonlijk bezoeken en vinden ook beurzen plaats, al dan niet in gewijzigde vorm.

vmo

TIP: bezoek met GO4EXPORT de FMB Zuliefermesse Machinenbau in Duitsland 

of meld je aan voor onze GO4EXPORT-sessie tijdens TechMed event 2021 

Met een optimistische blik kan je zeggen dat er weer ruimte is voor internationale expansie en actieve marktbewerking. Met een hybride aanpak, digitaal waar het wenselijk en efficiënt is, persoonlijk waar het moet. GO4EXPORT en haar partners kunnen bedrijven uit Oost-Nederland daarbij helpen”, vertelt de organisatie Verenigde Maakindustrie Oost (VMO).

Op naar een nieuw Nederlands-Duits handelsrecord

Het handelsvolume tussen Nederland en Duitsland is in het eerste halfjaar van 2021 flink toegenomen. Volgens Destatis, de Duitse evenknie van het Centraal Bureau voor Statistiek, werd er in deze periode meer dan 97 miljard euro omgezet. Dat is bijna 12 miljard euro meer dan in het eerste halfjaar van 2020 en een miljard meer dan de eerste helft van 2019, vóór de coronapandemie. VMO: “De economische relatie tussen Nederland en Duitsland is stabiel en omvangrijk. We zijn de belangrijkste Europese handelspartner van Duitsland met kansen ook voor de Oost-Nederlandse (hightech) Industrie.”

MKB ondersteunen bij marktintroductie en marktgroei

Het exportbevorderingsprogramma GO4EXPORT, een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland, ondersteunt ondernemers bij internationalisering. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL voert het programma uit in samenwerking met zestien partners, waaronder de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO). De GO4EXPORT-partners leveren samen een breed pakket van instrumenten en toegang tot relevante netwerken en zij organiseren informatieve bijeenkomsten, beursbezoeken en handelsmissies. Die activiteiten zijn er op gericht om ondernemers succesvol te laten zijn op de (onder andere) Duitse markt. “De kracht van GO4EXPORT voor ondernemers zit vooral in de samenwerking met en tussen publieke en private GO4EXPORT-partners”, vertelt VMO.

Kansen op de Duitse markt

Door versnelling van digitalisering, noodzaak tot verduurzaming en het ontstaan van nieuwe productieketens en -processen liggen er in Duitsland veel kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van innovatie en handel. De forse investeringen van de Duitse overheid in innovatie creëren talloze mogelijkheden op het gebied van agri-food (bijvoorbeeld precisielandbouw), medtech/e-health (bijvoorbeeld zorg op afstand) en advanced manufacturing zoals 3D-printing. Ook de energietransitie biedt volop kansen. De regio Münsterland biedt op het gebied van waterstof veel mogelijkheden tot samenwerking. 

“Bij dit alles geldt dat geduld een schone zaak is en het bewijs leveren van een betrouwbare partner te zijn met lange termijn intenties vertrekpunt voor succes is. Ons imago in Duitsland is goed en de onderlinge relaties ook. Een goede basis voor verdere groei”, aldus VMO.

GO4EXPORT & samenwerking met VMO

GO4EXPORT fungeert als een soort scharnierpunt tussen regionale en landelijke internationaliseringsregelingen. Petra Deterink, directeur VMO en Hans Brouwers, HTSM-makelaar Duitsland, gaan graag met ondernemers in gesprek over hun exportambities. Op basis van dit gesprek kunnen zij ondernemers een terugkoppeling geven over publieke en private activiteiten, subsidies, netwerken of informatie die op dat moment relevant zijn.

Beursbezoeken

GO4EXPORT-partners Oost NL en VMO organiseren samen met Duitse partners het Forum Produktion IT op 16 en 17 november in Lingen (forum-produktion-it.de/) met ook vele Nederlandse sprekers over digitalisering, logistiek, kunststof en productietechnologieën. “Ook werken we samen bij de organisatie van een tweedaags bezoek van ondernemers aan FMB Zulieferermesse Maschinenbau  in Bad Salzuflen op 10-12 november 2021 (www.fmb-messe.de), dé toeleveranciersbeurs in Ostwestfalen-Lippe, een interessante regio waar 800 hightech-bedrijven samen 23 miljard euro omzetten.”