ZA-missie

Ga mee op handelsmissie

Aanmelden 

Economische missie naar Zuid-Afrika

Bent u werkzaam in de toekomstgerichte land- en tuinbouw? En wilt u zakendoen in Zuid-Afrika? Neem dan deel aan de economische missie naar Zuid-Afrika van 15 tot en met 20 oktober 2023.

Deze economische missie vindt plaats parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Zuid-Afrika.

Tijdens deze missie zijn aanwezig: Wopke Hoekstra (minister van Buitenlandse Zaken), Piet Adema (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Yvette van Eechoud (plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Nederlandse bedrijven kunnen tijdens deze missie netwerken, marktkansen verkennen en in contact komen met zakenpartners en opdrachtgevers. Daarnaast is er gelegenheid om kennis en kunde uit te wisselen.

Voor wie?    

Deelname staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de toekomstgerichte land- en tuinbouw.

Denk hierbij aan: 

 • innovatieve oplossingen in de land- en tuinbouw om de klimaatweerbaarheid te verbeteren; 
 • Nexus water-, voedsel- en biodiversiteit; 
 • (gekoelde) agrologistiek; 
 • voedselverwerking.

Voor Nederland en de Europese Unie is Zuid-Afrika een belangrijke handelspartner. Nederland en Zuid-Afrika zijn grootmachten in de land- en tuinbouw, die veel van elkaar kunnen leren. 

 • In Zuid-Afrika is de oppervlakte aan tuinbouwgrond gestegen met 130.000 hectare, in de laatste 10 jaar. 
 • Mais, druiven, avocado's en citrusvruchten zijn onder andere belangrijke exportproducten.  
 • Zuid-Afrika gebruikt 50 tot 60% van het beschikbare water voor land- en tuinbouw.

De landbouwsector staat onder grote druk in Nederland en in Zuid-Afrika. Klimaatverandering, de elektriciteitscrisis en hoge werkeloosheid geven uitdagingen. Uitdagingen die ook kansen geven aan Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. 

De Nederlandse ambassade werkt steeds meer samen met Zuid-Afrikaanse partners. Vooral in de provincie Mpumalanga (transitie van mijnbouw naar landbouw), Limpopo (agrologistiek en Nexus water-, landbouw- en biodiversiteit) en de West-Kaap (bedekte tuinbouw en fruitteelt). De Nederlandse ambassade werkt vooral aan innovatie in de landbouw om de natuur en biodiversiteit te herstellen.

Deze missie is vooral voor Nederlandse bedrijven die:

 • actief zijn in de tuinbouwproductie en/of in de agrologistiek;
 • hardware en (digitale) technologie leveren, zoals kassen, irrigatiesystemen en koeling; 
 • investeren of werken aan gebiedsontwikkeling; 
 • actief zijn op het gebied van kennis en innovatie.

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een van de grootste economieën en technisch goed ontwikkelde landen van het Afrikaanse continent.

 • Zuid-Afrika is een logistieke hub, ook voor de overige landen in zuidelijk Afrika.
 • Het land heeft een goede dienstensector, een moderne financiële sector en een concurrerende industrie.
 • Zuid-Afrika is een belangrijke handelspartner voor Nederland. 

De Zuid-Afrikaanse overheid werkt met bedrijven aan de groene energietransitie, circulaire afvalverwerking en de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw. Deze samenwerking leidt tot grootschalige investeringen in en opdrachten voor deze sectoren.

Programma

Wij bieden een maatwerkprogramma voor deelnemende bedrijven. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • Seminars
 • Bedrijfs- en/of sitebezoeken
 • Netwerkevenementen
 • Handelsreceptie/ handelsdiner
 • Individuele matchmaking
 • Lokale ondersteuning door de organisatie
 • Lokaal vervoer (verbonden aan het missieprogramma)

Tijdens de missie leert u over de laatste trends en ontwikkelingen in groene waterstof, circulaire afvalverwerking en toekomstbestendige land- en tuinbouw. En ontmoet u belangrijke Zuid-Afrikaanse zakenpartners. 

Tegelijk met deze economische missie vindt ook een kennismissie naar Zuid-Afrika plaats. Deze wordt georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij zoeken naar mogelijke aansluiting op het programma van die kennismissie.

De Zuid-Afrikaanse overheid plant veel projecten in groene waterstof, duurzame/ circulaire afvalverwerking en toekomstbestendige land- en tuinbouw.

Dit leidt tot samenwerking, investeringen en opdrachten voor toelevering aan deze sectoren. Nederlandse bedrijven die actief zijn in deze sectoren kunnen hiervan profiteren.

Tijdens deze missie komt u meer te weten over de marktkansen in Zuid-Afrika,  belangrijke aanbestedingen en opdrachten die men verwacht in Zuid-Afrika.

Kosten en deelname

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). 

Let op: wilt u met 2 deelnemers van dezelfde organisatie deelnemen? Meld dan iedere deelnemer apart aan. 

Deelname aan deze missie staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze economische missie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat wij u hebben toegelaten tot deze missie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Wij zorgen voor lokaal vervoer. 

Aanmelden 

Meld u aan voor deze economische missie. De uiterste aanmelddatum is dinsdag 5 september. 

Startdatum
Einddatum
Locatie

Johannesburg
ZA