Diensten

HTSM-makelaar Hans Brouwers

Oost-Nederland heeft een traditioneel sterke maakindustrie met vele verborgen kampioenen en een wereldwijde reputatie in marktniches. Op gebied van HTSM beschikken we over krachtige ecosystemen met unieke proposities, kennis op gebied van o.a. advanced materials, manufacturing, nanotechnology, semiconductors, robotics, photonics en clean energy.

Duitsland is voor Nederland de grootste en de belangrijkste handelspartner. 25 % van onze jaarlijkse export gaat richting Duitsland met NRW en Zuid Duitsland als grootste ‘afnemers’.

De belangrijke uitdagingen in Duitsland zijn met name digitalisering, energietransitie en industrie 4.0. Steeds meer wordt Nederland als gidsland en proeftuin gezien door Duitsland. Duitsers en Nederlanders zijn in de kern zeer complementair. Naast Duitsland als afzetmarkt biedt Duitsland ook potentieel voor nieuwe allianties, strategische samenwerking. Hier ontstaan juist ook voor de HTSM-branche en onze maakindustrie nieuwe exportkansen. Provincies Overijssel en Gelderland timmeren al langer aan de weg met ‘concepts for a healthy life’ en ‘smart and sustainable industry’ en geven uitvoering aan hun Duitsland strategie. De beide provincies hebben nu het initiatief genomen de komende drie jaar extra te investeren in een lange termijn relatie met Duitsland. Met de aanstelling van een “HTSM makelaar Duitsland’ (ambassadeur voor Hightech & Industrie Oost Nederland) wordt het MKB en kennisinstellingen ondersteund bij internationale expansie in Duitsland. Meer handel, meer samenwerking. Om een sterk marktaandeel in de Duitse markt te behouden, is het belangrijk te blijven investeren en export te stimuleren. Veel bedrijven zijn nog niet internationaal actief.

Taak HTSM-makelaar

Taak van de HTSM-makelaar Duitsland, Hans Brouwers, is om het Oost-Nederlandse MKB en kennisinstellingen en de Duitse (afzet)markt dichter bij elkaar te brengen. Aan de ene kant moet hij zorgen voor een betere informatievoorziening voor de mkb-bedrijven, ontsluiting van netwerken en verbinding met brancheorganisaties en kennisinstellingen. Aan de andere kant zal hij Duitsers kennis laten maken met de kwaliteit en uniciteit van Nederlandse HTSM product en kennis proposities. De HTSM makelaar werkt nauw samen met de agrofoodmakelaar voor Duitsland, Jochem Wolthuis. Samen ontsluiten zij netwerken op het gebied van HTSM, maakindustrie en Agrofood en crossovers (b.v. foodtechnologie) tussen HTSM en Agrofood. In Duitsland liggen kansen voor nieuwe producten, technologieën die inspelen op de uitdagingen die de Duitse markt kent. De digitalisering van de industrie in Duitsland is een belangrijk thema: digitalisering maakt een flexibelere werkwijze mogelijk en kan een bijdrage leveren aan verhoging van de productiviteit. Kansen zijn er mogelijk voor bedrijven die (micro)-robotica, sensor- en vision-technologieën, IT en big data inzetten om data gedreven, slimme, efficiënte processen te genereren. Daarnaast liggen er kansen op gebied van elektromobiliteit, als toeleverancier voor Duitse traditionele industrie (machinebouw, elektrotechniek, automotives), infrastructuur, zakendoen met Duitse familiebedrijven, verborgen kampioenen. NRW is daarbij een natuurlijke target vanwege afstand, wil tot intensivering samenwerking en zakelijk potentieel.

Activiteiten HTSM-makelaar

De activiteiten van HTSM-makelaar richten zich met name op 4 hoofdthema’s:

  1. Smart materials ( leight weight constructions, polymeren en thermoplastische composieten;
  2. ICT for HTSM ( big data , sensors, predictive maintenance);
  3. Advanced Manufacturing (robotics , high tech production, high tech machinery)
  4. High Tech startups.

Deze thema’s bieden onderscheidende oplossingen voor Duitse uitdagingen en passen goed in het profiel van Oost-Nederland. Daarmee bieden ze kansen voor de afzet van producten, diensten en is samenwerking met Duitse partners goed denkbaar.

Contactgegevens

HTSM-makelaar Duitsland
Hans Brouwers
Email: hans [dot] brouwers [at] oostnl [dot] nl
Tel: +31 6 57 31 36 04