Diensten

Bekijk de uitdagingen

Lees meer 

GO4EXPORT – Meet The Buyer

Heeft jouw bedrijf de oplossing in handen om een Duitse klant verder te helpen? 'GO4Export Meet the Buyer' brengt vraag en aanbod over de grens bij elkaar.

De Covid-19-crisis heeft veel bedrijven geraakt. Voornamelijk de maakindustrie heeft een sterke impact gevoeld door de onrust in de wereldeconomie. Internationale handel is van groot belang voor bedrijven die gericht zijn op import en export. De crisis heeft niet alleen nadelige consequenties gehad. Nearshoring en risicospreiding bij afnemers bieden kansen voor leveranciers. GO4EXPORT - Meet The Buyer is erop gericht om deze kansen te verzilveren. De vraag wordt direct opgehaald bij middelgrote en grote buitenlandse bedrijven en Nederlandse bedrijven krijgen de kans om hun oplossingen te presenteren voor uitdagingen die deze bedrijven het komende jaar willen aangaan.  

Meet The Buyer is onderdeel binnen het GO4EXPORT-programma. In samenwerking met een consultant in Duitsland worden bedrijven bevraagd naar hun uitdagingen voor het komende jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan investeringen voor het verbeteren van productieprocessen, gebruik van duurzame grondstoffen en digitalisering. Vervolgens wordt hen gevraagd of het Nederlandse mkb mogelijke oplossingen zou mogen pitchen voor de genoemde uitdagingen. Er wordt een anoniem profiel opgemaakt van het betreffende bedrijf en de gewenste investering.  

Hoe werkt GO4EXPORT – Meet The Buyer?

  • De Duitse consultant levert de Buyer-profielen en bijhorende uitdaging aan
  • De Buyer-profielen worden anoniem gepubliceerd op de GO4EXPORT-website
  • Nederlandse bedrijven krijgen de mogelijkheid om zich te registreren als zij denken een geschikte oplossing te kunnen leveren. Deadline voor inschrijving eerste ronde: 5 juli.
  • Uit alle aanmeldingen worden 3 bedrijven gekozen om hun oplossing te pitchen bij de Duitse Buyer
  • Niet gekozen bedrijven worden via persoonlijke begeleiding verder geholpen bij hun internationale ambities
  • Drie Pitches van de Sellers bij de Buyer
  • Na de pitch kunnen de Buyer en de potentiële Seller in vervolg gaan

Profielen en registreren

De eerste profielen zijn bekend en staan zijn hier terug te vinden. Ook is hier de direct de mogelijkheid om je aan te melden voor de uitdaging waarvan jij denkt dat jouw bedrijf een oplossing kan leveren.

Meer weten 

Heb je vragen over Meet the Buyer? Neem dan contact op met Kevin Duesing (kevin [dot] duesing [at] oostnl [dot] nl).  

Meet the Buyer Organisatie